Ví Dài Cầm Tay Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu