Ví Dài Cầm Tay Thành Phố Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu