Quần short Thun Thành Phố Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu