Quần Jeans Ống Đứng Thành Phố Rạch Giá, Kiên Giang